eSamverkan skapar volym i er e-handel

eSamverkan har medverkat i pilotprojekt där vi använt nya metoder som gör att en kommun eller ett landsting kan påbörja elektroniska inköp mot ett betydande antal leverantörer och därmed en process med utbyte av priskatalog, order, ordererkännande och faktura. Metoden bygger på att skapa stor flexibilitet för leverantörer och utan att frångå att inköpande kommuner och landsting följer en egen definierad inköpsprocess och som följer standards, läs SFTI.

Som en del i metoden ingår en halvautomatiserad bearbetning av många leverantörer och som skapar enkelhet för inköpande organisation att nå ut till sina avtalade leverantörer och snabbt å leverantörerna att skapa en priskatalog över avtalade produkter och tjänster, vilket då blir det första viktiga momentet i ett införande av elektroniska inköp.

Vår metod är lämplig för er som har påbörjat ett införande av elektroniska inköp och en e-handelsprocess utan att nå volymer och det är oberoende av vilket inköpssystem ni valt att använda, men där man ändå kör systemet lokalt i egen regi. Metoden är givetvis lika lämplig för er som står inför ett införande och behöver hjälp med att skapa ett framgångsrikt införande.

Kontakta mig för mer information.

ulf.borg (at) esamverkan.se

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NYHETER

2013-12-13
Varbergs kommun förlänger avtal med Ulf Borg om fortsatt bearbetning av leverantörer för e-handelsanslutning. Målet är 80& anslutning av alla upphandlade leverantörer fram till 30/6 2014.

2013-12-09
Ulf Borg ska medverka i fortsatt leverantörsbearbetning åt ESV.

2013-04-15
Ulf Borg har medverkat i upphandling av system/tjänst för leverantörsbearbetning åt Ekonomistyrningsverket (ESV) för hela staten.

 

 

 

 

 

 

 

"Kommuner och landsting i samverkan kring elektronisk handel och elektronisk faktura"